پارک مینیاتوری مشهد

پارک مینیاتوری مشهد بزرگترین پارک مینیاتوری در سطح کشور است و با هدف معرفی بناهای تاریخی و معماری های فوق العاده در سطح کشور ایجاد شده است و گفتنی است که در طرح این پارک مینیاتوری ۵۸ ماکت وجود دارد که تا به حال ۹ ماکت از جمله آرامگاه های عطار و فردوسی، تخت جمشید، […]

Read More

دریافت بروز رسانی ها و بیشتر

اندیشه های ذهنی ما در صندوق پستی شما