بایگانی های امنیت و اعتماد سازی در آسیا - اخبار بیلبورد چی
برچسب زده شده با : امنیت و اعتماد سازی در آسیا
آغاز مجازی اجلاس “سیکا” در مسکو

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بیلبورد چی، کنفرانس سیکا از اعضای ثابت، اعضای ناظر و سازمان‌های ناظر تشکیل شده و در حال حاضر ۲۷ عضو اصلی، ۸ کشور ناظر و ۵ سازمان ناظر دارد. تشکیل کنفرانس تعامل و اعتمادسازی آسیا نخستین بار در پنجم اکتبر ۱۹۹۲ در زمان برگزاری چهل و هفتمین اجلاس مجمع عمومی […]

اخبار بیلبورد چی | جدیدترین اخبار ایران و جهان