آبان 2021 55 اخبار بیلبورد چی
ماه: مرداد 1400
سد مارد و چوئبده فاجعه محیط زیستی دیگری بر پیکر بی‌جان کارون

کرامت حافظی در گفت‌وگو با خبرنگار بیلبورد چی اظهار کرد: وزارت نیرو مرگ کارون را پذیرفته است و حال به دنبال ساخت سد مارد و چوئبده در پایان کارون و محل ورود این رود به خلیج‌فارس است چرا که اکنون کارون توان و رمق ورود به خلیج فارس را ندارد؛ بنابراین وزارت نیرو به جای […]

اخبار بیلبورد چی | جدیدترین اخبار ایران و جهان