دسته: SQL

دستور Alter Table در sql از دستور Alter Table برای اضافه کردن يا حذف کامل يک ستون از يک جدول و یا تغییر نوع داده ی فیلد موجود در پايگاه داده sql استفاده می شود. اضافه کردن فیلد به جدول در اسکیوال برای اضافه کردن يک ستون ( فيلد ) جديد به يک جدول موجود در […]

اخبار بیلبورد چی | جدیدترین اخبار ایران و جهان