دسته: SQL

دستور Alter Table در sql از دستور Alter Table برای اضافه کردن یا حذف کامل یک ستون از یک جدول و یا تغییر نوع داده ی فیلد موجود در پایگاه داده sql استفاده می شود. اضافه کردن فیلد به جدول در اسکیوال برای اضافه کردن یک ستون ( فیلد ) جدید به یک جدول موجود در […]

اخبار بیلبورد چی | جدیدترین اخبار ایران و جهان