پاسخ قاطع مرزبانان کشور به تیر اندازی مرزبانان افغانستانی - اخبار بیلبورد چی
شما اینجا هستید
حوادث » پاسخ قاطع مرزبانان کشور به تیر اندازی مرزبانان افغانستانی

میراحمدی معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور گفت: دیروز تعداد محدودی نیرو های مرزبانی افغانستان بدون رعایت حدود مرزی دست به تحریکاتی زدند که با مدیریت مرزبانان کشورمان پایان یافت.

اخبار بیلبورد چی | جدیدترین اخبار ایران و جهان