برنامه اولویت‌های فرهنگی لرستان در دولت سیزدهم تدوین می‌شود - اخبار بیلبورد چی
شما اینجا هستید
سیاست » برنامه اولویت‌های فرهنگی لرستان در دولت سیزدهم تدوین می‌شود

به گزارش خبرگزاری بیلبورد چی، منصور احمدی در جلسه اولویت‌های فرهنگی لرستان در دولت سیزدهم گفت: برگزاری جلسات تحلیل و بررسی وضعیت فرهنگی، هنری، رسانه‌ای و قرآنی استان با هدف شناسایی کاستی‌ها و ظرفیت‌ها، ارائه راهکارهای پیشنهادی و تدوین برنامه‌های اجرایی بر این اساس، یکی از اهدافی است که با جدیت دنبال خواهیم کرد.

وی افزود: در این راستا نیاز است بدنه کارشناسی اداره کل بیش از پیش به کار گرفته شود و به دنبال آن هستیم که اختیارات بیشتری را در حوزه‌های مختلف، به کارشناسان واگذار کنیم.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان بیان داشت: تمامی حوزه‌ها و محورهای کاری را به موازات هم پیش خواهیم برد و به گونه‌ای عمل خواهیم کرد که ظرفیت نیروی انسانی و اعتبارات اداره کل، تمام و کمال در راستای پیشبرد و تعالی اهداف و سیاست‌های فرهنگی دولت سیزدهم به کار گرفته شود.

احمدی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه اقدامات موفق صورت گرفته در گذشته را دنبال خواهیم کرد اظهار داشت: بر اساس تجربیات و شناخت قبلی و همچنین نتایج حاصله از این جلسات، یک برنامه مدون و ساختارمند را طراحی خواهیم کرد که محور فعالیت‌های فرهنگی، هنری، رسانه‌ای و قرآنی اداره کل در سه بازه زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت خواهد بود و علاوه بر آن، اقدامات مثبت و مؤثر گذشته را نیز دنبال می‌کنیم.

بنا بر این گزارش، این جلسه، پیشنهادات، راهکارها و برنامه‌های ارائه شده در حوزه فرهنگی، پس از بررسی و تبیین، در قالب ۱۰ شاخص کلی تدوین شد.

اخبار بیلبورد چی | جدیدترین اخبار ایران و جهان