تنبور نوازی گروهی در مجموعه تاریخی طاق بستان کرمانشاه - اخبار بیلبورد چی
شما اینجا هستید
تاریخ » تنبور نوازی گروهی در مجموعه تاریخی طاق بستان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار بیلبورد چی، گروهی از هنرمندان کرمانشاهی در مراسم استقبال از سفیران جهانی نوروز در استان کرمانشاه و در مجموعه تاریخی طاق بستان کرمانشاه به تنبورنوازی گروهی پرداختند.

اخبار بیلبورد چی | جدیدترین اخبار ایران و جهان