افزودن کد به یک سایت در شبکه - اخبار بیلبورد چی
شما اینجا هستید
وردپرس » افزودن کد به یک سایت در شبکه

بجای عدد 1 آیدی سایت خود را قرار دهید و کد های خود را نیز بجای منطقه کامنت گذاری شده قرار دهید.

<?php
   $blog_id = get_current_blog_id();
   if ( 1 == $blog_id ) {
?>

<!-- Your FIRST code block here -->

<?php } else { ?>

<!-- Your SECOND code block here -->

<?php } ?>

Multisite Conditional (if blog_id?) in a page template?

اخبار بیلبورد چی | جدیدترین اخبار ایران و جهان