از کجا بفهمیم دهک چندم هستیم؟ - اخبار بیلبورد چی
شما اینجا هستید
اقتصاد و بازار » از کجا بفهمیم دهک چندم هستیم؟

دهک اول تا چهارم چه کسانی هستند؟

دهک های درآمدی ۱۴۰۰

دهک اول تا چهارم چه کسانی هستند | دهک های درآمدی ۱۴۰۰ | از کجا بفهمیم دهک چندم هستیم و منظور از دهک در یارانه چیست ؟

خانوارهایی که درآمد سرانه آنها کمتر از این میزان باشد را می‌توان دهک‌های پایین درآمدی یعنی دهک‌های ۴،۳،۲،۱ دانست. خانوارهایی با درآمدسرانه ۴ تا ۱۰‌میلیون تومان را می‌توان طبقه متوسط جامعه (دهک‌های ۴ تا ۷ ) و کسانی که درآمد بالای ۱۰میلیون تومان در ماه دارند را می‌توان دهک‌های بالای درآمدی دانست.
رتبه‌بندی خانوارها به شکل گروه‌های هزینه‌ای به این صورت است که هزینه‌های سالانه دهک اول کمتر از ۷٫۵‌میلیون تومان، دهک دوم بین ۷٫۵ تا ۱۰‌میلیون تومان، دهک سوم ۱۰ تا ۱۲‌میلیون تومان، دهک چهارم ۱۲ تا ۱۶٫۵‌میلیون تومان، دهک پنجم ۱۶٫۵ تا ۱۹٫۵‌میلیون تومان، دهک ششم ۱۹٫۵ تا ۲۷‌میلیون تومان، دهک هفتم ۲۷ تا ۳۶‌میلیون تومان، دهک هشتم ۳۶ تا ۴۸‌میلیون تومان، دهک نهم ۴۸ تا ۶۰‌میلیون تومان و دهک دهم بیشتر از ۶۰‌میلیون تومان است.

بر اساس این آمار در ‌سال ۱۳۹۶ ثروتمندترین گروه درآمدی جامعه سالانه بیش از ۶۰‌میلیون تومان و کم‌درآمدترین گروه کمتر از ۷٫۵‌میلیون تومان در یک‌ سال هزینه کردند. به آن معنا که ثروتمندان در آخرین ‌سال آماری (۹۶) حداقل ۵۲.۵ ‌میلیون تومان بیشتر از فقرا هزینه کردند.

بر اساس آمارهای مرکز آمار در ‌سال ۱۳۹۶ خانوار‌ متعلق به دهک‌های پایین جامعه در طول یک‌ سال کمتر از ۱۰‌میلیون تومان و خانوار متعلق به دهک‌های بالای جامعه بیشتر از ۴۸‌میلیون تومان هزینه اعم از خوراکی و غیر خوراکی داشته‌اند.

اخبار بیلبورد چی | جدیدترین اخبار ایران و جهان