شما اینجا هستید
مدرسه ، حوزه و دانشگاه » مدرسه تلویزیونی ایران، جمعه ۷ آذر

زمان پخش برنامه “مدرسه تلویزیونی ایران” در روز جمعه هفتم آذر ماه ۱۳۹۹ به شرح زیر است:

شبکه آموزش:
از ساعت ۷:۴۵تا ۸، آموزش درس تربیت‌بدنی

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:
از ساعت٨ تا ٨:٣٠، دانش فنی -پایه پودمان یک – رشته تاسیسات مکانیکی – پایه ۱۰-شاخه فنی و حرفه‌ای

از ساعت٨:٣٠ تا ۹:۰۰، کاربرد کورل – رشته گرافیک رایانه – پایه ۱۰ -شاخه کاردانش

از ساعت ۹تا۹:۳۰، تولید و توسعه صفحات وب PHP، رشته تولید و توسعه صفحات وب – پایه ۱۲ -شاخه کاردانش

پایه ابتدایی:
از ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠، فارسی و زندگی با محوریت پایه چهارم

از ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰، فارسی و زندگی با محوریت پایه پنجم

از ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰، فارسی وزندگی بامحوریت پایه ششم

از ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰، تفکر و پژوهش پایه ششم

از ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰، اولیاء و معلمان مشکلات یادگیری دانش آموزان

از ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰، فارسی و نگارش مقدماتی ویژه ناشنوایان

متوسطه اول:
از ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰، فرهنگ و هنر -طراحی از میوه‌ها پایه هفتم

از ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰، فرهنگ و هنر – تصویر سازی (انواع خط) پایه هشتم

از ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶، فرهنگ و هنر – تصویر سازی (جلسه دوم) پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه
از ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠: آموزش مجازی – درس پژوهی

متوسطه دوم:
از ساعت ۱۶:۳۰ تا۱۷، زمین شناسی – پایه ۱۱ – رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

از ساعت ۱۷ تا۱۷:۳۰، تاریخ معاصر – پایه ۱۱ – رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

از ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰، تفکر و سواد رسانه‌ای – درس انتخابی – مشترک تمامی رشته ها

شبکه ۴ سیما:
ساعت۷:۳۰درس علوم وفنون ادبی۳پایه۱۲شته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۸ درس فارسی۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها

ساعت۸:۳۰درس علوم وفنون ادبی ۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۰:۱۵درس تاریخ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۱۰:۴۵درس نگارش ۱و۲پایه۱۰ مشترک تمام رشته ها

ساعت۱۱:۱۵درس تاریخ۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۱۱:۴۵درس ریاضی آمار ۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی

ساعت۱۲:۱۵درس حسابان۱ پایه۱۱رشته ریاضی فیریک

ساعت۱۲:۴۵درس فیزیک ۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۳:۱۵درس ریاضی وآمار۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی

وبسایت تحلیلی خبری بیلبورد چی

اخبار بیلبورد چی | جدیدترین اخبار ایران و جهان