شما اینجا هستید
بین الملل » شنبه‌های سیاه فرانسه 2 ساله شد

از آغاز جنبش مردمی ضد سرمایه داری در فرانسه ۲ سال گذشت، جنبشی که بدون وابستگی به ساختار سیاسی خاصی و با اعتراضات روزهای شنبه ارکان حکومتی فرانسه را به لرزه درآورد.

وبسایت تحلیلی خبری بیلبورد چی

اخبار بیلبورد چی | جدیدترین اخبار ایران و جهان