لینک کردن متن در html - اخبار بیلبورد چی
شما اینجا هستید
HTML » لینک کردن متن در html

html از برچسب <a> و </a> برای ساخت یک پیوند یا لینک استفاده می کند. مانند :

<a href="https://www.billboardchi.com" > طراحی سایت بیلبورد چی </a>
اخبار بیلبورد چی | جدیدترین اخبار ایران و جهان