استفاده از نقطه در پیوند یکتای وردپرس - اخبار بیلبورد چی
شما اینجا هستید
وردپرس » استفاده از نقطه در پیوند یکتای وردپرس

باز هم با یک ترفند عالی برای وردپرس همراه شما هستیم
برای استفاده از نقطه در پیوند های یکتا اصولا وردپرس هیچ اجازه ای به کاربراش نمیده اما خب بعضی از مواقع نیاز هست که حتما از نقطه استفاده بشه ما این کار رو براتون مهیا میکنیم … تا آخر مطلب با ما همراه باشید…
ابتدا فایل funcations.php قالب فعلی سایتتون رو باز کنید و در انتهای آن این کد را اضافه کنید (البته هر جا دوست دارید میشه ولی اصولا در انتها باعث نمیشه مشکلی پیش بیاد)
حتما قبل از جایگذاری بکاپی از این فایل بگیرید.
کد؛

/*===============================================================
	dot in permalink
===============================================================*/
remove_filter('sanitize_title', 'sanitize_title_with_dashes');
function sanitize_title_with_dots_and_dashes($title) {
 $title = strip_tags($title);
 $title = preg_replace('|%([a-fA-F0-9][a-fA-F0-9])|', '---$1---', $title);
 $title = str_replace('%', '', $title);
 $title = preg_replace('|---([a-fA-F0-9][a-fA-F0-9])---|', '%$1', $title);
 $title = remove_accents($title);
 if (seems_utf8($title)) {
 if (function_exists('mb_strtolower')) {
 $title = mb_strtolower($title, 'UTF-8');
 }
 $title = utf8_uri_encode($title);
 }
 $title = strtolower($title);
 $title = preg_replace('/&.+?;/', '', $title); // kill entities
 $title = preg_replace('/[^%a-z0-9 ._-]/', '', $title);
 $title = preg_replace('/\s+/', '-', $title);
 $title = preg_replace('|-+|', '-', $title);
 $title = trim($title, '-');
 $title = str_replace('-.-', '.', $title);
 $title = str_replace('-.', '.', $title);
 $title = str_replace('.-', '.', $title);
 $title = preg_replace('|([^.])\.$|', '$1', $title);
 $title = trim($title, '-'); // yes, again
 return $title;
}
add_filter('sanitize_title', 'sanitize_title_with_dots_and_dashes');

موفق باشید
سوالی بود درخدمتم

اخبار بیلبورد چی | جدیدترین اخبار ایران و جهان