نحوه غیر فعال کردن پیام بروز رسانی وردپرس ، افزونه ها و قالب ها - اخبار بیلبورد چی
شما اینجا هستید
وردپرس » نحوه غیر فعال کردن پیام بروز رسانی وردپرس ، افزونه ها و قالب ها

جهت غیر فعال کردن پیام بروز رسانی وردپرس ، پیام بروز رسانی افزونه های وردپرس و پیام بروز رسانی قالب وردپرس پیرامون بروز رسانی وردپرس و افزونه ها دو روش وجود دارد . روش اول استفاده از افزونه های مربوطه است(پیشنهاد نمیشود) و روش استفاده کدهای مربوط.
در صورتی که تنها قصد دارید پیغام بروزرسانی وردپرس به نسخه جدید ظاهر نشود کد زیر را به فایل functions.php قالب فعال وردپرس اضافه کنید :

function hide_update_notice_to_all_but_admin_users()
{
if (!current_user_can('update_core')) {
remove_action( 'admin_notices', 'update_nag', 3 );
}
}
add_action( 'admin_head', 'hide_update_notice_to_all_but_admin_users', 1 );

در صورتی که قصد غیرفعال کردن اطلاعیه های بروزرسانی افزونه های وردپرس را دارید کد زیر را به فایل functions.php قالب فعال وردپرس اضافه کنید:

remove_action('load-update-core.php','wp_update_plugins');
add_filter('pre_site_transient_update_plugins','__return_null');

جهت غیرفعال کردن کلیه پیام ها ، اطلاعیه ها و پیغام های بروزرسانی وردپرس شامل پیغام بروزرسانی وردپرس ، پیغام بروزرسانی افزونه ها و پیغام بروزرسانی قالب وردپرس کد زیر را به فایل functions.php اضافه کنید:

function remove_core_updates(){
global $wp_version;return(object) array('last_checked'=> time(),'version_checked'=> $wp_version,);
}
add_filter('pre_site_transient_update_core','remove_core_updates');
add_filter('pre_site_transient_update_plugins','remove_core_updates');
add_filter('pre_site_transient_update_themes','remove_core_updates');

تهیه شده در وبسایت بیلبورد چی.
این روش بهترین و ساده ترین روش موجود است که تست شده است.
 

اخبار بیلبورد چی | جدیدترین اخبار ایران و جهان