قرار دادن لینک روی دکمه button - اخبار بیلبورد چی
شما اینجا هستید
HTML » قرار دادن لینک روی دکمه button

برای قراردادن لینک روی باتن یا دکمه کافیست کد زیر را در فایل خود قرار دهید:

کد HTML:
<form action="https://billboardchi.com/" method="get">
<button>Visit Website</button>
</form>

و کد HTML:
<button type="button" onclick="location.href='http://www.billboardchi.com/'">Click Me!</button>
اخبار بیلبورد چی | جدیدترین اخبار ایران و جهان