لابی

[ انگ. ] (اِ.)۱- سرسرای بزرگ ورودی، تالار ورودی هتل و مهمان خانه (فره).۲- گروه یا جریانی که تلاش می‌کنند بر هیئت حاکمه یا بر کسانی در جهت منافع یا آرمان خود اثر بگذارد.