افزودن واژه

با نگارش معنی برای واژگان نوپا، عامیانه و یا لهجه و گویش محلی خود به زبان مادری‌تان یاری رسانید.

برای اضافه نمودن واژگان نیازی به عضویت در سایت نیست و هر کاربر که به اینترنت دسترسی داشته باشد می‌تواند برای هر واژه، نگارشی جدید بنویسد. لطفاً با رعایت قوانین، واژه‌هایی که در واژه‌یاب یافت نشده‌اند را ثبت نمائید همچنین این امکان وجود خواهد داشت که بتوانید معانی لغات ثبت شده را ویرایش نمائید.

نکات قابل توجه

  • فیلدهای «نام و نام خانوادگی» ، «رایانامه» ، «تلفن» و «تلفظ فارسی» ، «تلفظ فونوتیک» اختیاری می‌باشند.
  • فیلد «واژه» تنها باید شامل یک واژه و یا عبارت باشد.
  • تلفظ توسط کاراکترهای فارسی در فیلد «تلفظ فارسی» نوشته شود.
  • تلفظ توسط علائم فونوتیک در فیلد «تلفظ فونوتیک» نوشته شود.
  • هر توضیحی برای واژه در فیلد «معنی» نوشته شود.
  • در صورتی که موارد ذکرشده رعایت نشوند واژه ارسالی تایید نخواهد شد.